SRB – info

Najnovije vesti iz Srbije, regiona i sveta

Kolumna

Veruj sebi i u sebe. Možeš to!

Ako nešto želiš, onda ti ne treba savršeno mesto, jer ga u svojoj želji već imaš. Ako ti treba savršena okolnost, onda ti ni ona ne treba, jer je u onome što želiš možeš naći odmah. Samo pogledaj. Živi svoj…

Saradnja roditelja i škole – veliki izazov

Naše društvo se nalazi u tranziciji, što za porodicu predstavlja otežavajuću okolnost, jer ona treba da prevaziđe brojne prepreke koje su u uslovima tranzicije brojnije. Svaka društvena kriza neminovno utiče i na porodicu, što se odražava na njenu vaspitnu funkciju….

Kako poboljšati saradnju između porodice i škole?

Saradnja između porodice i škole može poboljšati ukoliko se roditelji i nastavnici posmatraju kao ravnopravni akteri koji učestvuju u vaspitno-obrazovnom procesu. Kako bi saradnja bila što uspešnija, treba da se odvija kontinuirano, planski, sistematski, da su jasno utvrđeni ciljevi, zadaci,…

Šta otežava saradnju između porodice i škole?

Roditelji su najvažniji saradnici škole i podrška uspešnom školovanju dece. Saradnja škole i roditelja je i ključni faktor u prevenciji školskog neuspeha, a podrazumeva interakciju roditelja i nastavnika, razmenu informacija, kao i usklađivanje aktivnosti koje vode istom cilju – unapređenje…

SARADNJA PORODICE I ŠKOLE

Roditelji se međusobno razlikuju ne samo po zanimanju, stečenom stepenu obrazovanja, već i po ličnom stavu i odnosu prema školi i detetu, njegovom razvoju i pristupu vaspitanju. Škola kao institucija čija je delatnost obrazovanje i vaspitanje dece zainteresovana je za…

UTICAJ SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

Obezbeđivanje kvalitetnog obrazovanja za svako dete je prioritet naše škole. Primenjujemo različite mere koje imaju za cilj ne samo uključivanje svakog deteta u obrazovanje, već i pružanje relevantne podrške u postizanju uspeha, kako tokom školovanja, tako i kasnije u životu….

KOLUMNA: Reč ostaje ista

Sve veći uticaj novih medija u odnosu na one tradicionalne nesporan je. O tome je napisano mnogo stručnih i naučnih radova, o tome se govori na svakom naučnom ili stručnom skupu posvećenom medijima. Svesni toga, ma koliko nam tradicionalni pisani mediji…